1

روش های جلوگیری از زخم شدن پا در اثر پوشیدن کفش نو

News Discuss 
اصولا یکی از اشتباه هایی که افراد هنگام خرید کفش انجام میدهند این است که کفش های دقیقا هم سایز پای خود را تهیه می کنند و یا حتی برخی اوقات کفش ها برای پایشان کوچک تر نیز هستند. این موضوع بیشتر هنگام خرید کفش های مجلسی اتفاق می افتد https://vazeh.com/n16040599/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%86%D9%88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story