1

پمپ باد ماشین

News Discuss 
وقتی حباب ها از ناحیه کم فشار به ناحیه پرفشار وارد می شوند فروریزش می کنند و با سرعت صوت به دیواره های پمپ برخورد می کنند که صدای زیادی به همراه دارد. آزاد شدن هوا با سرعت زیاد به بیرون موجب ایجاد یک انرژی جنبشی میشود. عملکرد این https://ztndz.com/story9569321/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story