1

جاهاي ديدني تهران ؛ سفري پر ماجرا به قلب ايران

News Discuss 
غار اول که طبيعي و نيم دايره شکل است با تراشکاري در دهانه غار و درون آن توسعه پيدا کرده و به لحاظ باستاني فاقد هرگونه آثاري مانند خط و لوح نوشته است. به همين دليل سنگاپور ?? امين شهر زيباي دنيا محسوب مي شود که در قاره آسيا https://keep-your-garden-fair.tumblr.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story