1

ا انگشتر و دیگر محصولات

News Discuss 
وجه تسمیه نام این روستا بهطور قطع مشخص نشده و عدهای بر این باورند که نام اصلی روستا انگشتر میباشد که بعدها در لفظ به انگشته تبدیل شدهاست. البته افراد دیگری هم در این روستا ساکن هستند که همین دو نام فامیل را دارند ولی از ایل روزبهانی نیستند. https://www.instagram.com/herz_angoshtar340/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story