1

برند مقاله

News Discuss 
ارزش ویژه برند (Brand Equity) چیست؟ ارزش ویژه برند میزان تاثیری است که یک نام تجاری در ذهن مصرف‌کنندگان دارد. ارزش واقعی برند به داشتن نام تجاری قابل شناسایی و کارآمد است. سازمان‌ها ارزش ویژه برند را با استفاده از تجربیات مثبت و ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید ایجاد می‌کنند. ارزش https://mysterybookmarks.com/story14909537/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story