1

راهنمای نوشتن صورت جلسه اداری به زبان ساده

News Discuss 
تمامی صورت جلسه ها و جلساتی که در سازمان یا شرکت برگزار می‌شوند، دارای ارزش و اهمیت می‌باشند. از این رو در مبحث چگونگی نامه نوشتن و دستورات گوناگون در محیط‌های سازمانی صورتجلسه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. معمولا موضوع و متن صورتجلسه بایستی به گونه ای تنظیم گردد https://www.saat24.news/news/574738/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story