1

Getting My kho tàng pháp học pdf To Work

News Discuss 
Và vấn đề Nghiệp báo được xem như là nền tảng kiên cố của đạo Phật về nhân sanh quan của con người. Bốn nguyên tố sắc này gọi là sắc đại hiển vì là căn bản của vật chất, cấu tạo vật chất, hiện hữu trong mọi vật chất. https://emiliojtbjr.dgbloggers.com/23531011/about-kho-tang-phap-hoc

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story