1

شرکت سوری

News Discuss 
شِرکت[۱] یا کمپانی (به فرانسوی: Compagnie) به معنای یک شخصیت حقوقی انجمن یا بنگاه تجارت است. بنابر تعریف قانون مدنی ایران، کمپانی عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه،[۲] ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز است. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط http://yektainstrument.com/blog/%d8%a2%d9%84%db%8c%d8%a7%da%98%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3-_%d8%b1%d9%88%db%8c-_%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-_%d9%86%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-kbm/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story