1

5 Simple Techniques For diaphragm seal level transmitter

News Discuss 
ปั๊มน้ำ ปั๊มลม ปั๊มสูบน้ำมัน ปั๊มลม เกจเหล่านี้สามารถตรวจความหนาของพลาสติกขึ้นรูปบนเลื่อยอุตสาหกรรม ดอกสว่าน และด้ามจับเครื่องมือเจียร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดและทันตกรรม เพื่อให้มั่นใจถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่เพียงพอ เครื่องวัดบางชนิดเช่นเกจความหนาเคลือบสี สามารถใช้วัดสีบนผิวของรถในอู่ซ่อมรถและอู่ต่อตัวถังรถยนต์ได้ เชือกโรยตัว/เชือกกู้ภัย/เชือกปีนเขา เครื่อ... https://pressure-gauge54420.blogdosaga.com/15945937/5-tips-about-เพรสเชอร-เกจ-ภาษาอ-งกฤษ-you-can-use-today

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story