1

آیا می توان خروپف را متوقف کرد؟

News Discuss 
برای آن که بفهمید آیا می‌توانید خروپف را متوقف کنید ابتدا باید دلیل خروپف کردن تان را بدانید. هم چنین مهم است که در نظر بگیرید که آیا خروپف یک بیماری است یا خیر. به گزارش ویهادو، خروپف صدایی است که هنگام تنفس در زمان خواب ایجاد می‌شود. راه هوایی https://vihado.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story