1

چیزی که سرویس کتری قوری کارشناسان نمی‌خواهند شما بدانید

News Discuss 
کتری و قوری شیردار کرکماز که در این جا مشاهده میکنید از یک کتری با ظرفیت سه لیتر و یک قوری با ظرفیت یک لیتر تشکیل شده است. در هنگام خرید اینترنتی اولین فاکتوری که بعد از جنس بدنه برای انواع قوری و کتری ذکر میشود ظرفیت آب آنها https://wearethelist.com/story2925009/%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story