1

تربیت فرزند

News Discuss 
خرید دوره دوره اول تربیت فرزند ۸) به اعتماد به نفس و خود اتکایی فرزند خود بسیار اهمیت بدهید و برروی آن متمرکز گردید. همیشه با همسر خود توافق نظر داشته باشید و در اجرای قوانینی که تعیین می کنید، جدی باشید. با شکستن قوانین، شما این فرصت را به https://lovebookmark.date/story.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story