1

Not known Factual Statements About wabo casino

News Discuss 
D. de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd. two Het bevoegd gezag kan de in het eerste lid bedoelde termijn eenmaal met 10 hoogste zes weken verlengen. Het maakt zijn besluit daartoe bekend binnen de eerstbedoelde termijn. De https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story