1

نرم افزار CRM چیست؟

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; CRM چیست و چرا در کسب و کار مهم است؟ از سوی دیگر نمی توان گفت همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند. مدیریت ارتباط با مشتری CRM یا به شما کمک میکند مشتریان جدید جذب ... http://crm18382.blog2news.com/15232536/مدیریت-ارتباط-با-مشتری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story