1

نرم افزار crm

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; تبادل نظر نی نی سایت به دلیل این که شرکت­های ارائهدهنده نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یا هزینه بالایی برای یکپارچهسازی اعلام می­کنند یا نرم افزار آن­ها کلا امکان اتصال را ندارد... http://tysonlwffq.blog5star.com/15246336/نرم-افزار-crm-رایگان-و-فارسی-همیار

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story