1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thị thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thành thị sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình mang quy mô lên đến 7500 ha, tụ họp phổ https://bookmarkstumble.com/story5052037/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story