1

آموزش برنامه نویسی کودکان و نوجوانان

News Discuss 
اجرای این برنامه ها از طریق مکانیسم شخصی سازی آموزش و پرورش از جمله گنجاندن معلم در فرآیند آموزش برنامه نویسی کودکان و نوجوانان انجام می شود. با مشارکت یک معلم، مسیرهای آموزشی فردی برای دانش‌آموزان ساخته می‌شود، با درس‌هایی که توسط آموزش و پرورش تکنوپارک تدریس می‌شود، برنامه درسی http://childcoding.loxblog.com/post/159/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story