1

The ภาษาเหนือ Diaries

News Discuss 
ไม่ปรากฏคำควบกล้ำเสียง ร ล มีคำควบกล้ำเฉพาะเสียง ว เท่านั้น = เกี้ยด คิด = กึ๊ด เจ็บ = เจ๊บ จริง = แต๊ (เช่น "แต๊ก๊ะ" ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา “น้ำพริกเห็ดหล่ม” เป็นน้ำพริกที่มีลักษณะค่อนข้างแห้งถึงข้น ชนิดของพริกที่นิยมใช้คือ พริกดิบ จะเป็นพริกชี้ฟ้า หรือพริกดิบพันธุ์ใดก็ได้ ถ้าชอบเผ็ดก็ให้ใช้พริกชี้ฟ้า นอกจากนี้ สำเนียงในของคำเมืองในกลุ่มนี้จะออกสั้นและห้วนกว่า โ... https://www.at-chiangmai.com/category/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story