1

The Secret کد به کتری و قوری. مال شما، رایگان... واقعا

News Discuss 
این صنعت برای رفع و برآورده کردن هر آنچه از وسایل پختوپز که هر خانواده نیاز داشت مانند وسایل پختوپز، بشقاب، کتری و لیوان و… این لوله باید از لبه قوری فاصله داشته باشد، در غیر این صورت زمانی چای را داخل لیوان میریزید، بخار آب داغ دست شما https://arthur1479s.theobloggers.com/18565782/از-ست-کتری-و-قوری-بهره-ببرید-بیاموزید-این-ten-نکته

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story