1

قانون جذب عشق - نگاهی اجمالی

News Discuss 
هواداران پارادایم ذهن-قدرت عموماً تکنیک‌های تجدید شناختی را با تاییدها و تجسم خلاقانه ترکیب می‌کنند تا افکار مثبت و سازگارانه را محدود سازند و افکار منفی و خودتخریب را جایگزین آن نمایند. مؤلفهٔ کلیدی این فلسفه این است که به‌منظور تغییر مؤثر الگوهای فکری منفی یک نفر، شخص باید احساس https://bookmark-search.com/story13282294/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-5-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story