1

امکانات تحقیق

News Discuss 
↑ این مقاله در ۱۹۹۵ تحت عنوان " The New Institutional Economics and Third Globe Progress " در کتابی با همین نام منتشر شده است. نام داشت که نشان جدید را با الهامگیری از نشان قدیمی طراحی کرده بود. لوگوی قدیمی پروژه نتبیاسدی، تعدادی غول بیاسدی را به تصویر https://israel01v8m.ka-blogs.com/66575663/مقاله-شماره-یک-در-تحقیق

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story