1

ویلچر برقی پله رو فهم الکترونیک

News Discuss 
به خصوص که وجود قرقره در ساختار یک آسانسور که بسیار تولید صدا میکند در یک صندلی پله پیما وجود نخواهد داشت. این مدل صندلی پله پیما می تواند در پیچش های مختلف به صورت پاگرد ۴۵ ، ۹۰ و ۱۸۰ و پله های کامل پیچیده مورد استفاده قرار بگیرد https://setbookmarks.com/story13241611/%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story