1

کمک به دیگران در پی بردن به مزایای انگیزشی چیست

News Discuss 
بهانه گرفتن و دلیل‌های بی‌خود و بی‌جهت برای توجیه کردن کارهای خود، نه تنها باعث رسیدن ما به موفقیت نمی‌شود، بلکه ممکن است شکست های زیادی را نصیب ما کند. البته این شکستی که از آن حرف می‌زنم یک شبه اتفاق نمی‌افتد. در طی یک دوره زمانی بلند مدت آثار https://jared5dgc7.blogripley.com/16370174/جزئیات-ناشناخته-درباره-جملات-انگیزشی-قوی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story