1

Rumored Buzz on online casino

News Discuss 
4 Een achieved toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder met betrekking tot het betrokken undertaking verleende omgevingsvergunningen, voor zover het de inrichting of het mijnbouwwerk betreft. 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voor daarbij https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story