1

کتاب 5 سال تجربه سم سیدن در زمینه عرضه و تقاضا

News Discuss 
3. کانال ما را با مقادیر شاخص بررسی کنید. این موضوع نشان از این دارد که با هر بار برخورد قیمت به یکی از اضلاع کانال میتوان انتظار داشت که شاهد برگشت قیمت به سمت ضلع دیگر آن باشیم. در شرایطی هم که قیمت به خط حمایت نزدیک میشود، https://zangeneh.me/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story