1

Rumored Buzz on رنگ آمیزی ساختمان

News Discuss 
چرا که رنگ فورا خشک خواهد شد رنگها در هر جا از دنیا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معانی متفاوت و حتی متضاد دارند.برای مثال سفید در کشوری مثل ایران نشان شادی، پاکدامنی است و برای مراسم جشن و عروسی استفاده می شود، در حالیکه در کشوری http://archerf3320.kylieblog.com/14846544/top-latest-five-هزینه-نقاشی-ساختمان-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story