1

چگونگی مهاجرت و اخذ اقامت در ترکیه در سال 2021

News Discuss 
Gecekondu Bolgesi محله ای است که کاملاً از این مناطق تشکیل شده است و بسیاری از آنها در شهرهای بزرگ مانند استانبول و ازمیر وجود داشت. محله بیلیک دوزو بسیار پر رفت و آمد است ولی هیچ وقت مشکل ترافیک در این محله وجود ندارد. بر سر خرید ملک https://bookmarkshut.com/story11087695/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-2021

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story