1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thành thị sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên đến 7500 ha, tập hợp https://throbsocial.com/story185096/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%C3%A0nh-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story