1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án đô thị thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên đến 7500 ha, hội tụ phổ biến https://worldlistpro.com/story183553/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story