1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� کلیشه‌های گوناگونی چه از طرف دگرجنسگرایان و همجنسگرایان و چه از طرف سایر دگرباشان جنسی، علیه دوجنسگرایان اعمال شده‌است. کلیشه‌هایی مثل اینکه دوجنسگرایان یا همجنسگرا هستند یا دگرجنسگرا و اصولاً مفهوم دوجنسگرایی وجود ندارد. همچنین مانند اینکه افراد دوجنسگرا در پیدا کردن هویت http://louisidku049.lucialpiazzale.com/this-is-your-brain-on-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story