1

ثبت شرکت

News Discuss 
در صورتجلسه ابید مشخص شود که به چه افرادی وکالت داده شده است. سوال شما نیاز به اطلاع از جزئیات بیشتری دارد. اگر مدارک ارسال شده باشند باید صبر کند تا از طرف اداره ثبت شرکتها امکان اصلاح داده شود. شرکتهایی که با مجوز به ثبت رسیده‌اند برای ثبت https://www.yjc.news/fa/news/7805887/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%DA%A9

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story