1

ثبت شرکت

News Discuss 
به این ترتیب مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و صورتجلسه ای مبنی بر تغییرات موسسات غیر تجاری تنظیم می شود که ضمن موافقت مجمع عمومی و هیئت مدیره با امضای ذیل آن به همراه مدارک شناسایی اعضای حاضر در جلسه و هیئت مدیره موسسه و مدارک مربوط به https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/1180155-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story