1

Laco - An Overview

News Discuss 
คนทั่วไปนำถั่วแระญี่ปุ่นมาต้มก่อนนำมารับประทาน แต่การต้มนั้นค่อนข้างยุ่งยากกว่า การใช้ไมโครเวฟจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการต้มถั่วแระญี่ปุ่น การใช้ไมโครเวฟทำให้ถั่วสุกมีข้อดีเหนือการต้มคือ รสชาติของถั่วแระญี่ปุ่นจะหวานอร่อยมากขึ้น ไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหารเหมือนการต้ม ถั่วแระไม่เละหรือแข็งจนเกินไป และไม่ต้องใช้ภาชนะมากมายจึงไม่ต้องเสียเวลาล้าง วิธีการนำถั่วแระมาทำให้สุกโดยใช้ไมโครเวฟมีดังนี... http://green-soybean52934.livebloggs.com/8890198/the-ultimate-guide-to-毛豆

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story