1

Iva

News Discuss 
بالاترین این تست توسط کامپیوتر به آزمودنی ارائه می شود و در طول اجرای این تست یک بالینگر متخصص لازم است که حضور داشته باشد تا فرد بتواند هر نوع ابهامی را در طی اجرای تست رفع کند . این مجموعه ابزارها برای سنجش اختلال ADHD و انواع دقت وتمرکز https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story