1

موزه شعر در این زمین مثلثی شکل در ارتباط با حفظ محوطه طوطی قنوتاف برنامه ریزی

News Discuss 
موزه شعر در این زمین مثلثی شکل در ارتباط با حفظ محوطه طوطی قنوتاف برنامه ریزی شده است تا تاریخ محلی و میراث شعری را احیا کند. در طرح طرح، یک چالش مهم پرداختن به خواسته های متضاد لبه های تکه تکه سایت با جاده های شهری است. و اهمیت https://flipboard.com/@bamasbirassy/-------/a-5Yucx43xRfyLenyrEXa6cA%3Aa%3A3727798194-5accab2715%2Fmaktabdata.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story