1

فناوری کاربردی حفاظت از چوب را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب شامل 10 فصل است

News Discuss 
فناوری کاربردی حفاظت از چوب را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب شامل 10 فصل است که هم روش ها و هم نگرانی های چوب چاشنی را پوشش می دهد. متن ابتدا مقدمه ای بر موضوع چاشنی چوب ارائه می دهد و سپس به توضیح جزئیات ساختار گیاه شناسی http://hilarin.parsiblog.com/Posts/65/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4+%d8%a7%d8%b2+%d8%af%d9%88%d8%b1+%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%a7%d9%8a%3a+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%ac%d9%88%d9%8a+%d8%8c+%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%8a+%d9%88+%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a+%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86+%da%a9/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story