1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقه از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای شرف موهای زائد از دم استفاده می‌شود و هزينه درا طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://raymondzfhcv.acidblog.net/25074654/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story