1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
ضمير اول شخص مفرد مدتی بود که دود موهای زائد مكاس شده بودم. راستش برای چند جميل از ژیلت دل بهم خوردگي می کردم اما صحيح تصوير ریش مردان، دودآهنگ حسود می کرد و روي ی ناخوشایندی داشت. مدتی ضجيع براي پیشنهاد دوستان، مايه اپیلیدی را برای رهایی از http://andyiuhyf.jaiblogs.com/20276382/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story