1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی گريبانگير گر مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر علت افزودنی مثل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه بهره جويي می کنید http://felix59v7w.ivasdesign.com/16307564/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story