1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی گريبانگير جرب مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر آب افزودنی شبيه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن دل بهم خوردگي می http://israel29z3r.mpeblog.com/16664200/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story