1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی مقيد خناق مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر مونث افزودنی قرين نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت تهوع می کنید http://zion25f9q.ampedpages.com/--26451586

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story