1

چرخنده خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام وسايل ويژه خود را نیاز دارند.

News Discuss 
گرد خیاطی صنعتی، ماشين دوخت خیاطی خانگی، دور خیاطی سردوز و گردش خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه بوسيله نوع کاربردی که از چرخه خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به سوي حركت دوراني خیاطی خود اضافه کنید و حسن را مجهزتر http://simon7jx25.full-design.com/--32469227

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story